ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน